Skip to the content

Algemene voorwaarden proefles

PowerSports Brielle aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door verlies c.q. diefstal van goederen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontstane letsel- of andere schade (bijv. emotionele schade) tijdens trainingen of wedstrijden evenals letsel- of andere schade die direct of indirect is voortgekomen uit het volgen van trainingen, clinics of cursussen bij PowerSports Brielle. Deelname is geheel voor eigen risico, het jaarlijks doen van een erkende sportkeuring wordt aanbevolen. Op basis van het rapport kunnen er trainingsdoelen aanscherpt worden. Bij blessures en andere gezondheidsrisico’s dient U dit altijd voor de les bij de instructeur te melden. Deze beslist of deelname verantwoord is. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels en algemene voorwaarden van PowerSports Brielle en hiernaar te handelen.

Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met PowerSports Brielle aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de student en PowerSports Brielle, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar PowerSports Brielle is gevestigd.

De deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van sport risico’s met zich mee kan brengen en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van deze sport en/of het uitvoeren van een beroep in combinatie met het beoefenen van deze sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de deelnemer PowerSports Brielle en haar instructeurs vrijwaren voor aanspraken van derden (o.a. werkgever) ten deze.

Gratis proefles!

Wil je kijken of een van onze trainingen iets voor je is? Volg een gratis proefles!

PowerSports Brielle

Wil je meer weten? Neem gerust contact op!

Mail: info@powersportsbrielle.nl

Bel of app: 06-81057214.

Meer informatie over PowerSports!

Word nu lid van PowerSports Brielle!

Ben je klaar om aan de slag te gaan? Meld je nu aan als lid!